Europski strukturni fondovi
Kohezija
EU flag

Poduzeće GRGURIĆ d.o.o.započelo je provedbu EU projekta

Kupnja opreme i strojeva za povećanje konkurentnosti malog poduzeća GRGURIĆ d.o.o.

Na dan 07.11.2017. godine poduzeće Grgurić d.o.o. potpisalo je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. te je započelo s provedbom projekta „Kupnja opreme i strojeva za povećanje konkurentnosti malog poduzeća GRGURIĆ d.o.o.“. Projekt je sufinanciran sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj, Operativni program Konkurentnost i kohezija.

Cilj ovog projekta je osigurati sve nužne preduvjete za rast i razvoj poslovanja te povećanje kvalitete i konkurentnosti postojećeg proizvoda, uz mogućnost proizvodnje novih proizvoda. Rezultati provedenog projekta bit će tehnološko osuvremenjivanje poduzeća, povećanje proizvodnje i povećanje tržišnog udjela uz uštedu vremena i energije.

OSNOVNI PODACI O PROJEKTU

Naziv projekta: Kupnja opreme i strojeva za povećanje konkurentnosti malog poduzeća GRGURIĆ d.o.o.
Trajanje: 01.09.2017. – 01.04.2019.
Vrijednost projekta: 234.201,20 HRK
EU sufinanciranje: 121.784,62 HRK
Korisnik: GRGURIĆ d.o.o.
Opći cilj: povećanje konkurentnosti na tržištu i očuvanje postojećih radnih mjesta
Kontakt osoba: Ivo Grgurić
Specifični ciljevi: mogućnost prihvaćanja novih projekata, podizanje kvalitete proizvoda, smanjenje operativnih troškova, što pridonosi ostvarenju općih ciljeva

Više informacija na: http://arhiva.strukturnifondovi.hr/op-konkurentnost-i-kohezija-2014-2020-779